ป้ายกำกับ : การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก

คอลัมน์เกษตรอีสานกับอีสานร้อยแปด วันนี้จะพาพี่น้องมารู้จักกับ “การเลี้ยงปลาดุก” การเลี้ยงปลาดุกนั้นนอกจากจะเลี้ยงตามบ่อธรรมชาติที่เรารู้จักกันแล้วยั …