ป้ายกำกับ : งาแซง

ข้องใส่ปลา เครื่องมือทำมาหากินของคนอีสาน

ข้องใส่ปลา เครื่องมือทำมาหากินของคนอีสาน

 ข้องใส่ปลา เป็นอุปกรณ์การจักสานชนิดหนึ่งที่เป็นอุปกรร์ใส่ปลาที่ได้จากการทำประมง บางหมู่บ้านจะมีวัสดุที่สำคัญในการสานข้องจำนวนมาก นั่นก็คือไม้ไผ่ จึงมีการใช้ภูม …