6:48 am - วันเสาร์ ธันวาคม 15, 2018

  Tag Archives: ศรีสะเกษ

  คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ

  Written by | มกราคม 13, 2015 | 1
  ศรีสะเกษ
  คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ “หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี” จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด

  แผนที่ท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

  Written by | กันยายน 23, 2013 | 0
  จังหวัดศรีสะเกษ
  แผนที่ท่องเที่ยว ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เขตท่องเที่ยว เมืองอีสาน อีกจังหวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ และน่าไป หลายๆ ที่อาทิ พระธาตุเรืองรอง ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทเมืองที เป็นต้น เรียกได้ว่า หากต้องการชมความงามของศิลปะสมัยขอม ก็มาเที่ยวจังหวัดนี้