ป้ายกำกับ : แมงก้องแขน

แมงปอ แมงโกก แมงคันโซ่ แมงก้องแขน แมงระงำ

แมงปอ แมงโกก แมงคันโซ่ แมงก้องแขน แมงระงำ

ชื่อ      แมงโกก, แมงน้ำแก่ง, แมงคันโซ่ ,แมงปอ (เจ้าผู้ครองเวหาศ ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhyothemis sp. อันดับ         ODONATA ชื่อวงศ์        Libellulidae ชื่อสามัญ  …