ซัมสูบ่ดั้ยทอลืบดากคืออะไรแปลว่า

ส่ำสูบ่ได้ทอหลืบดาก แปลว่า เท่าพวกเอ็งไม่ได้เท่าร่องตูด 
เป็นการเปรียบเป็นเปรยเชิงดูถูด พวกหลืบดาก (ร่องตูด) ,ขี้เล็บ , เห็บหมา เทือกๆนั้นอ่ะครับ น่าจะพอเห็นภาพเนอะ
ดูถูก พิมพ์ผิดครับ *
หลืบ  แปลว่า ช่อง ชั้น ช่องภูเขาที่เป็นชั้นๆ เรียก หลืบ อย่างว่า ในหลืบก้อนหาเสี้ยงซู่ภาย (ขูลู) ลัดล่วงผ้ายหลายหลืบหลึมเหมือย กลายแดนคนด่วนเถิงแถนฟ้า (ฮุ่ง).

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น