ออนซอน

ออนซอน แปลว่า อะไรคะ
ออนซอน แปลว่า รู้สึกประทับใจ ชอบใจเป็นอย่างมาก ปลื้มปริ่ม,
https://esan108.com/dict/search/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
ออนซอนหลาย ประทับใจหลาย ชื่นชอบเป็นอย่างมาก

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น