บุญประทายข้าวเปลือก คือ บุญคูณลานบ่

บุญประทายข้าวเปลือก กับ บุญคูณลาน 
ว่าเป็นบุญเดียวกันหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไรครับ
ประทาย แปลว่า เจดีย์ทราย หรือ การเอาสิ่งที่คล้ายกันมากองเป็นเจดีย์ เช่น ประทายข้าว ก็คือการเอาข้าวเปลือกมากองกันเป็นเจดีย์
ดังนั้นบุญประทายข้าวเปลือก ก็คือ บุญคูณลาน  ชื่อเรียกอาจจะแตกต่าง แต่วัตถุประสงค์และลักษณะจะคล้าย ๆ กันครับ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น