กกเเข้ว แปลว่าอะไรครับ

กกแข่ว แปลว่า รากฟัน, ฟันบริเวณที่ติดกับเหงือก

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น