รถยู้

ช่วยแปลเป็นภาษากลางหน่อย
รถยู๊หรือรถเข็น สมัยก่อนคนอีสานนิยมใช้รถเข็นเป็นอย่างมาก ใช้ขนน้ำ ขนทุกอย่างเลย นี่คือภาพตัวอย่างของรถยู้ครับ

รถยู่น้ำ ถ้าแปลตรง ๆ จะแปลว่า รถเข็น

ยู่ หรือ ยู้ (ออกเสียงว่า ยู่) หมายถึงการดัน เข็น ผลัก ไปข้างหน้า

ดังนั้น รถยู่ จึงหมายถึง รถที่ต้องออกแรงดันหรือเข็นไป
บางที่จะเรียกรถเข็นนี้ว่า รถยู่น้ำ

ถึงแม้จะไม่ได้ขนน้ำ ก็ยังเรียกว่ารถยู่น้ำ  เพราะในสมัยก่อนมักจะใช้เพื่อขนน้ำจากแหล่งน้ำมาอุปโภคในครัวเรือน

จึงเรียกติดปากว่า รถยู่น้ำ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น