เป็นอย่างไรบ้าง จะพูดเป็นภาษาอีสาน พูดว่าอย่างไร

ช่วงนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง พูดว่าอย่างไรคะ
ช่วงนี้เป็นจังได๋แน แปลว่า ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
เป็นได๋น้อ แปลว่า เป็นยังไงบ้าง
เป็นจั้งใด๋แหน่(ถ้าผู้ชายใช้คำว่า"หำ"
ถ้าผู้หยิงใช่คำว่า"นาง"
ตามนั้นเลยครับ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น