กระทู้คำถาม แจงแป่ง แปลว่าอะไรครับ

แจ่งแป่ง แปลว่าอะไรครับ
มีประโยคเต็ม ๆ ไหมครับ เพราะว่าหลาย ๆ คำในภาษาอีสาน จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามแต่บริบทหรือประโยคนั้นครับ

โดยส่วนมากคำว่า แจงแปง, แจ็งแป็ง หรือ แจ่งแป่ง เป็นคำที่ใช้อธิบายลักษณะที่เป็นรูหรือช่อง

เช่น เป็นฮูจางปาง แปลว่า รูมีขนาดใหญ่พอสมควร
ฮูแจ่งแป่ง ก็จะหมายถึง รูที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อย

บางครั้งก็จะพูดว่า เป็นฮูแจ่งแป่งจ่างป่าง ก็หมายถึงเป็นรูหรือช่อง แต่ไม่ได้ให้ความหมายว่าใหญ่หรือเล็กแค่ไหน เป็นแค่คำสร้อยในภาษาอีสานให้ดูสละสลวยเท่านั้นครับ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น