ถามค่ะ เจ็บคิงไป่เบิ๊ด แปลว่าอิหยังคะ

เจ็บคิ่งไป่เบิ้ด แปลว่าอิหยังคะ
เจ็บคิง แปลว่า ปวดเมื่อยร่างกาย, เนื้อตัว
เบิด แปลว่า หมด, ทั้งหมด
เจ็บคิงไปเบิด แปลว่า ปวดเมื่อยตามตัวไปหมด

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น