สายพมัย

สะกดและความหมายว่าอย่างไรครับ จาก"สายพมัย ยังน้อมเหนี่ยว"

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น