แวะมาคืออะไร

แวะมาคืออะไร
แวะมา หรือ แวมาครับ
แว-มา 
แว แปลว่า แวะ 
เช่น แวซ้าย แวขวา แปลว่า แวะซ้ายแวะขวา เป็นต้นครับ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น