ปอบซูดโคตร แปลว่าอะไรครับ// กะเญิม แปลว่าอะไร?

แปลใ้ห้แนครับ  เกิดไม่เกิดภาษารุ่นนี้
แม่นไปได้ยินมาแต่ไสน้อ คือ ด่าแซบคักแท้
ปอบซูดโคตร ประมาณว่า ปอบกินทั้งโคตรทั้งตระกูลก็ว่า
ส่วน กะเญิม แปลว่า สิ่งที่เป็นไปตามสภาพ ตามยะถากรรม ตามกะเญิมก็ว่า 
ตัวอย่างเพิ่มเติมของคำว่า "กะเยิม" สามารถกดที่ลิงก์เพื่อดูรายละเอียดครับ
บางจังหวัด บางท้องที่พูดว่า กะเยอ  ซึ่งก็ความหมายเดียวกันกับคำว่า กะเยิม

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น