เยียวยาเกษตรกร ใครได้ ใครไม่ได้ มาคุยมาเว่าสู่กันฟังครับ

ตามที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร www.เยียวยาเกษตรกร.com

ไปตรวจสอบกันแล้วหรือยังครับ ไผได้ ไผบ่ได้ มาเว่าสู่กันฟัง  คนที่ได้ไปแล้วกะสิได้แนะนำ ให้คนที่ยังมีปัญหาอยู่ว่าต้องเฮ็ดจังได๋
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น