"เปี้ยงเผิ่ง"

เคยได้ยินว่า "ผิวดั่งเปี้ยงเผิ่งน้ำมันไล้ใส่คิง"เปี้ยงเผิ่ง คือส่วนใดของรังผึ้ง

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น