วั่นเถาะ วั่นเถาะไป๋

แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ โดยรวมแล้วเหมือนจะใช้เป็นการบอกเล่าเชิงอธิบาย
คำลงท้ายพวกนี้แปลอยากมาค่ะ กำลังทำงานวิจัยส่งอาจารย์ รบกวนช่วยด้วยค่ะ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น