"ศรีมื้อนี่แม่นมื้อดี" ช่วยแปลความหมายเนื้อเพลงบางท่อนหน่อยเด้อ!

ตอนนี้เพลงนี้กำลังมาแรงแต่ผมเป็นคนภาคกลางยังไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อเพลงช่วงตอนต้นที่ว่า...

ศรีมื้อนี่แม่นมื้อดี มื้อเศรษฐีอมุตะโศก
ไก่ผูโอ่กตื่นข้าวสาร แม่มารตื่นมดส่ม
เข่าต้มตื่นเจ้าหัว ดอกบัวตื่นพระเจ้า
หมาเฒ่าตื่นลิงโทน...
อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=PCGgSVBR-00
เป็นเหมือนคำสู่ขวัญ ในช่วงต้นที่ยกมา ถ้าแปลแบบสั้น ๆ ก็หมายถึงวันนี้เป็นวันดี ฤกษ์ดีมีชัย เหมาะกับการจะทำพิธีมงคล

ประมาณนี้ครับ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น