แปลบทแอ่วนิทานนายคำสอน

หญิงใดขี้แมงวันจับเต้าถันนานางอยู่ แม่นว่าเป็นข่อยเพิ่นฮ้อยซั้้้นเมือหน้าหากซิเอืองฯ
หญิงใดนมยานเท่าถึงปูนท้องอ่อนหญิงนะเลี้ยงลูกเต้าเมือหน้าแผ่หลาย ไผผู้โอมเอาได้เป็นเมียแวนประเสริฐ เถิงว่าโสมฮูปฮ้ายก็ควรให้แต่งเอา
หญิงใดนมสี่เต้าเซื้อชาตินามหมา มันนั้นใจโลกาถ่อยคนควรเว้นทำการสร้างอันใดบ่อฮุ่งเฮืองแล้ว แม่นว่าลูกเต้าสอนได้ก็บ่อฟัง
หญิงใดนูนีส่วย เสมอปลีกกล้วยหย่อน หญิงนั้นสุขลื่นล้นความซิไฮ้บ่อมี

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น