แข้นปานหมกฮวก

แข่น แปลว่า ข้น, เหนียว

แข่นปานหมกฮวก แปลตรงตรงตัวได้ว่า ข้นเหมือนกับหมกฮวก

แต่ในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบบางอย่าง เพื่อให้เห็นว่ามีความ ข้น เหนียว น้ำน้อย  เทียบเท่ากับหมกฮวก  ที่เมื่อปรุงสุกแล้วจะไม่มีน้ำ มีแค่เนื้อฮวกล้วน ๆ 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น