กลับเถอะน้องพี่ให้อภัย

พูดเป็นภาษาอีสานว่าอะไรค่ะ
ถ้าพูดประมาณว่า กลับมาบ้าน หรือกลับมาหาเรา ใช้ว่า "คืนมาสาหล่า อ้ายบ่ว่าหยังดอก" ก็ได้ค่ะ
"เมือบ้านสาหล่า อ้ายบ่ว่าหยังดอก"
"คืนเมือสาหล่า อ้ายบ่ว่าหยังดอก"
ก็ได้ครับ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น