อีกะเลิง

แปลว่าไร
กะเลิง แปลว่า ม้าดีดกระโหลก 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น