ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมที่พระเจ้าแผ่นดินหรือนักปกครองประพฤติ 10 ประการ มีอะไรบ้าง

  • ให้ทาน
  • รักษาศีล
  • บริจาคทรัพย์สร้างสารณประโยชน์
  • เป็นคนซื่อตรง
  • เป็นคนอ่อนน้อม
  • กำจัดคนชั่ว
  • ไม่โกรธ
  • ไม่เบียดเบียน
  • อดทน
  • ไม่ชอบคนประจบประแจงหรือสอพลอ

* จากหนังสือพจนานุกรมภาษาอีสาน ฉบับคำพูน บุญทวี

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น