คำว่า"จั่งเฮา"แปลว่าอะไรและใช้ภาษาอีสานไหม

"หน้าบ้านๆจั่งเฮา สู้หน้าด้านๆจั่งเขาฯฯ"
คำที่ในเนื้อเพลง.ฮักกันแฮงๆ
หน้าบ้านๆจั่งเฮา แปลว่า หน้าบ้านๆอย่างเรา 
จั่งเฮา = อย่างเรา ครับ
จั่งเขา = อย่างเขา
จั่งใด๋ = อย่างไหน , อย่างไร , ยังไง
จั่งซี่ = อย่างงี้
จั่งซั่น = อย่างงั้น
เอาจั่งซี่ = เอาอย่างงี้
เอาจังซั่น = เอาอย่างงั้น
เอาจั่งใด๋ = เอายังไง

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น