เกี่ยวกับฮีต12คอง14

โดยตามทัศนะของคนอีสาน คอง คืออะไร แล้วข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป 14 ประการมีข้อไหนที่ยังทำอยู่และมีข้อไหนที่เลิกทำไปแล้ว เพราะอะไร

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น