ไม่มีภาษาอีสานในโลกใบนี้

ถ้าจะพูดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว "ภาษาอีสาน" ไม่มีอยู่ในสารบบของภาษา  แต่ "ภาษาอีสาน" นั้นเป็นชื่อเล่นของภาษาลาว ไว้เรียก "ภาษาลาว" ที่ใช้กันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยว่า "ภาษาอีสาน"

สรุปจากบทสัมภาษณ์ของ อ.ธีระพล อันมัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
https://www.youtube.com/watch?v=lX0oriwGjdM

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น