"มางงมาเหงาหยังก่อนสิล่อกะเว้ามาเฮ็ดเว้าคือยุ" แปลว่าอะไรครับ

กรุณาช่วยแปลให้ทีครับ
จะมาหงง มาเหงาอะไรหละ ก่อนจะล่อ ก็พูดมาเลย ทำเป็นพู​ดนั้นพูดนี่

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น