"มางงมาเหงาหยังก่อน" แปลว่าอะไรครับ

กรุณาช่วยแปลให้ทีครับ
จะมาหงง มาเหงาอะไรหละ ก่อนจะล่อ ก็พูดมาเลย ทำเป็นพู​ดนั้นพูดนี่

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น