เทศกาลผีตาโขน และ ประเพณีบุญหลวง ประจำปี 2565

ประเพณีบุญหลวง และการละเล่น ผีตาโขน ประจำปี 2565
กำหนดการงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนและการแสดงหน้ากาลนานาชาติ ประจำปี 2565 อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
เวลา 03.30 น. พิธีบวชพราหมณ์ ณ วัดโพนชัย
เวลา 04.00 น. พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำห้วยศอก)
เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (หน้าวัดโพนชัยมาจนถึงแยกกำนันลี)
เวลา 08.30 น. พิธีบายศรี สู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา 09.00 น. ขบวนเจ้าพ่อกวนแห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา 09.30 น. ขบวนเจ้าพ่อกวน ขบวนเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผีตาโขนพร้อมกันที่วัดโพนชัย
เวลา 10.00 น. พิธีการกิจกรรมงานวันโฮม (ณ.วัดโพนชัย)
เวลา 13.00-23.00 น. ชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนสลับกับการประกวดต่างๆ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนา ๆ ชาติประจำปี 2565 บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอด่านซ้าย
เวลา 15.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา 15.30 น. ขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปยังวัดโพนชัย ขบวนอัญเชิญพระเวสสันดร เข้าเมืองถึงบริเวณวัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์สามรอบ , ธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าโบสถ์ พิธีจุดบั้งไฟ พญาแถนเพื่อขอฝน(หลังวัดโพนชัย), พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน)วัคโพนชัย
เวลา 19.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (เทศน์พระมาลัยหมื่น แสน)
เวลา 19.00 น. เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอ ชมคนตรีและปาร์ตีผีตาโขนกลุ่มอิสระหน้าสวยงาม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
เวลา 02.30-18.00 น. พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ.วัดโพนชัย และชมขบวนแห่ต้นกันฑ์ต่างๆในอำเภอด่านซ้าย

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ติดงานหรือไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวชม “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2565 (งานหลัก) ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565” (ขบวนแห่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565)

*** ยังมีงานให้ชมอีก 3 วัด ดังนี้!
4-6 กรกฎาคม 2565 งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ณ วัดศรีภูมิ บ้านนาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดตามขนบธรรมเนียมประเพณี
7-9 กรกฎาคม 2565 งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ณ วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดตามขนบธรรมเนียมประเพณี
9-10 กรกฎาคม2565 งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน (งานไหลผีตาโขน) ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถือว่าเป็น Highlight ปิดท้ายของงานในปีนี้

ติดต่อสอบถาม : ททท.สำนักงานเลย
เบอร์โทร : 0 4281 2812กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น