สมาชิกทั้งหมด 1941 - 1950 จาก 1967

คนบ้านไผ่ ไทบ้านผือ

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-24

อ้ายเซียงเหมี่ยง บ้านสร้าง

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-24

สาวอุบล คนโสด

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-24

คนโคราช หลานย่าโม

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-24

เซียงเหมี่ยง โคกผีหลอก

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-24

Kanni Miska

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-24

สุรัตน์ เปรมศรี

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-23

น้องสาวหล่า นาตีนบ้าน

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-23

ไทสกล คนสว่าง

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2015-09-22