อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์

วันนี้อีสานร้อยแปดพาทุกท่านมาเที่ยวมาชมจังหวัดแดนอิสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ หลายคนอาจจะนึกถึงช้างสุรินทร์  อีสานร้อยแปดจึงจะพาไปรู้จักสถานที่พักผ่อนสบาย ๆ บรรยากาศริมน้ำร่มรื่น เย็นตาสบายกาย นั่นคือ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

ลักษณะทั่วไป
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน  มีสันเขื่อนสูง สันเขื่อนเป็นถนนราดยาง ลำห้วยเสนงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากเทือกเขาพนมดงรักทางตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ไหลขึ้นมาทางตอนกลางของจังหวัด เป็นธารน้ำขนาดใหญ่ ผ่านหลายบริเวณในเขตตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ เดิมเป็นธารน้ำ ที่เชื่อมต่อกับคูเมืองชั้นนอกของเมือง ประทายสมันต์หรือเมืองสุรินทร์ ต่อมาได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศใต้ 6 กิโลเมตร มีร่องน้ำ และคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรกระจายทั่วพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ไหลลงลำห้วยชีทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุรินทร์

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สุรินทร์ (2)

ความน่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียง และได้ชื่อว่าเป็น ทะเลสุรินทร์ นักท่องเที่ยวมักจะนิยมเข้ามาเล่นน้ำ และรับประทานอาหารพื้นบ้านริมสันเขื่อน โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนที่มีการจัดงานวันสงกรานต์

นอกจากนี้ภายในที่ทำการชลประทานบริเวณบนสันเขื่อน มีสันที่กว้างออกคล้ายแหลมไปซึ่งที่ตั้งพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และยังเป็นที่ประทับรับรองพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

และถ้านักท่องเที่ยวต้องการเข้าชมพระตำหนักและที่ประทับรับรอง อีสานร้อยแปดแนะนำให้ติดต่อไปยังหัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ก่อน

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สุรินทร์ (4)

ที่ตั้ง
อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางถนนสุรินทร์-ปราสาท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214) ประมาณ 5 กิโลเมตร (บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 5-6 ) แยกซ้ายมือไปางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร
จะสังเกตเห็นป้ายโครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านเฉนียงกับบ้านโคกกะเพอ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการติดต่อห้องพัก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 044-511966

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สุรินทร์ (3)

ตำแหน่ง GPS

14.811177, 103.489140 หรือ 14°48’40.2″N 103°29’20.9″E

แผนที่


1 ความเห็นที่มีต่ออ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*