เข้าสู่ระบบ E-COP กาฬสินธุ์

Electronic Computer Operation of Police Network

เข้าสู่ระบบ E-COP กาฬสินธุ์

โปรแกรม E-COP หรือ (Electronic Computer Operation of Police Network) เป็นการทำงานผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 หรือกับหน่วยงานอื่นที่เชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นจุดเชื่อมและบริหารจัดการข้อมูล จากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันของงานแต่ละด้าน
และยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล, อัยการ, สำนักงานขนส่ง, กรมคุมความประพฤติ, สำนักงานประกันสังคม, เรือนจำและสำนักงานสาธารณสุข และนอกจากนั้นประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับจาก E-COP คือการรับ-ส่ง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดกระดาษของทางราชการและสามารถส่งได้รวดเร็วมากขึ้น

โปรแกรม E-COP เป็นโปรแกรมที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ตามความต้องการ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยอีกทางหนึ่งด้วย

โปรแกรม E-COP เริ่มพัฒนาและใช้งานมาตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2551 โดยที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันตำรวจเอกสุภากร คำสิงห์นอก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานระบบ E-COP ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*