ป้ายกำกับ : การสานแห

แหจับปลา วิถีชีวิตคนอีสาน

แหจับปลา วิถีชีวิตคนอีสาน

แหจับปลา คือ เครื่องมือจับปลาหรือสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาข่ายใช้ทอดแผ่ลงในน้ำแล้วต้องดึงขึ้นมา ใช้จับปลาเพื่อบริโภคในชีวิตประจำวันและใช้ในประกอบอาชีพ