บทความป้ายกำกับ : พริกไทย

การปลูกพริกไทย

การปลูกพริกไทย

การปลูกพริกไทย เป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศที่มีความสำคัญของไทย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นทั้งเครื่องเทศ คือช่วยปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร และช่วยป้องกันอาหารเน่าเสีย ส่ …