6:21 pm - วันจันทร์ พฤศจิกายน 19, 2018

  Author Archives: Fern Esan108

  งานลอยกระทง นครรราชสีมา

  Written by | พฤศจิกายน 19, 2018 | 1
  งานลอยกระทง นครราชสีมา จังหวัดใหญ่ทางภาคอีสานที่จัดเทศกาลลอยกระทงทุกปี และมีหลายโซนให้ทุกคนได้เลือก โดยในปีนี้จะมีที่ไหนที่จัดลอยกระทงกันบ้าง ตามมาดูกันได้เลย งานลอยกระทงโคราชหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล อีกหนึ่งอำเภอที่มีคนมาลอยกระทงกันคับคั่งในทุกๆปี สำหรับปีนี้จะจัดประเพณีลอยกระทง

  การเลี้ยงควาย (กระบือ)

  Written by | พฤศจิกายน 18, 2018 | 1
  การเลี้ยงควาย (กระบือ) จำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ แบบแรก ได้แก่ การเลี้ยงควายเพื่อใช้แรงงาน การเลี้ยงแบบนี้เป็น การเลี้ยงที่ดำเนินกันทั่วไปในเมืองไทย ได้แก่ การเลี้ยงควายเพื่อการทำไร่ทำนา โดยมิได้มุ่งเลี้ยงเป็นการค้าโดยเฉพาะ การเลี้ยงเป็นไปแบบตามมีตามเกิด โดยมิต้องอาศัยวิชาการเข้าช่วยมากนัก

  การเลี้ยงโคนม

  Written by | พฤศจิกายน 17, 2018 | 1
  การเลี้ยงโคนม โคนมที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีสีดำตัดกับสีขาวอย่างชัดเจน โคตัวผู้ที่โตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 800-1000 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียจะมีน้ำหนัก ประมาณ 600-700 กิโลกรัม และเจริญเติบโตดีกว่าตัวผู้ พันธุ์สัตว์ พันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยคือ โคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน หรือพันธุ์ขาว

  การเลี้ยงโคขุน

  Written by | พฤศจิกายน 16, 2018 | 1
  การเลี้ยงโคขุน หมายถึง การเลี้ยงโคที่ยังอายุน้อยให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ โดยการให้อาหารแก่โคที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งอาหารหยาบ และอาหารข้นอย่างเต็มที่ ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอกอย่างเดียวหรือร่วมกับการปล่อยแปลงหญ้า ทั้งนี้ โคพันธุ์พื้นเมือง เป็นโคที่เนื้อมีไขมันน้อย

  การปลูกถั่วเขียว

  Written by | พฤศจิกายน 15, 2018 | 1
  การปลูกถั่วเขียว เป็นพืชไร่ สามารถนำเมล็ดมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน นำมาประกอบอาหารและของหวาน ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกมากในพื้นที่ต่างๆ มากมาย ทั้งส่งเข้าโรงงานแปรรูป ส่งออกต่างประเทศ และนำมาจำหน่ายบริโภค สภาพพื้นที่ สามารถปลูกถั่วเขียวได้ทุกพื้นที่ ถ้าเป็นพื้นที่นาที่ระบายน้ำได้ดีจะทำให้ได้ผลผลิตถั่วเขียวสูง ลักษณะดิน หากดินเป็นกรดจัด

  การปลูกชมพู่

  Written by | พฤศจิกายน 14, 2018 | 1
  การปลูกชมพู่  ไม้ผลที่ปลูกง่ายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ดูแลรักษาง่าย บางครั้งสามารถทนน้ำท่วมขังได้ดี บางครั้งสามารถทนแล้งได้ดี และมีแมลงรบกวนน้อยกว่า สภาพพื้นที่ ชมพู่สามารถปลูกได้ทั้ง ดินร่วน ดินทราย ดินร่วนปนทราย จะให้ผลผลิตที่มีรสชาติดีในการปลูก เพราะมีธาตุไนโตรเจน และอุ้มน้ำได้น้อยกว่าจึงทำให้ความหวานในผลชมพู่เพิ่มขึ้น

  การปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก

  Written by | พฤศจิกายน 13, 2018 | 1
  การปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก ต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มาก แต่โดยส่วนมาก สายพันธุ์มะม่วงที่เป็นที่ต้องการมากในต่างประเทศ นั้นคือ มะม่วงน้ำดอกไม้ที่เป็นที่นิยมมากทั้งแถบเอเชีย ยุโรป และทั้งทวีปอเมริกา แต่ในการปลูกเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีนั้น ต้องมีการดูแล บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายพันธ์มะม่วงในประเทศไทยในสมัยก่อนมีมากมาย

  การปลูกฝรั่ง

  Written by | ตุลาคม 23, 2018 | 1
  การปลูกฝรั่ง เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก และมีขายตลอดทั้งปี เพราะสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ทนสภาพที่แห้งแล้งได้ดี ทำให้เกษตรกรจึงมักปลูกฝรั่งเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม แม้กระทั่งปลูกเพื่อเก็บผลมาบริโภคภายในครัวเรือนก็ได้ เกร็ดความรู้โดยอีสานร้อยแปด ฝรั่ง ในภาษาอีสานจะเรียกว่า

  การปลูกกล้วยไข่

  Written by | ตุลาคม 22, 2018 | 1
  การปลูกกล้วยไข่  กล้วยเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันทั่วไป เช่น กล้วยน้ำว้า โดยเฉพาะกล้วยไข่ เนื่องจากมีรสชาติดี นำไปแปรรูปได้หลายแบบ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะจีนและฮ่องกง การปลูกกล้วยสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย จึงพบเห็นสวนกล้วยไข่ได้หลากหลายในแต่ละพื้นที่ สภาพพื้นที่ การปลูกกล้วยไข่

  การปลูกปูเล่

  Written by | ตุลาคม 21, 2018 | 0
  การปลูกปูเล่ เป็นพืชตระกูลกะหล่ำที่ปลูกมากในภาคใต้ของประเทศไทย โดยนิยมปลูกในกระถางและภาชนะอื่น ๆ อายุยืนไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่างจากผักทั่ว ๆไปที่มีอายุขัยสั้น และหากบำรุงรักษาอย่างดี จะทำให้ปูเล่เป็นทั้งพืชที่ใช้บริโภคและเป็นไม้ประดับเพื่อตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวนได้ การปลูกปูเล่ สภาพพื้นที่ เป็นแปลงดินสำหรับการเพาะปลูก