ป้ายกำกับ : มดง่าม

มดง่าม

มดง่าม

ชื่อพื้นเมือง   มดง่าม   มดแง่ม   มดง่ามทุ่ง ชื่อสามัญ  Pheidole jeton driversus ชื่อวิทยาศาสตร์  Pheidole sp. วงศ์               Formicidae อันดับ        Hymen …