ป้ายกำกับ : รับซื้อไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือน

เลี้ยงไส้เดือน….ง่ายกว่าที่คิด “ไส้เดือน” สัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับต้นไม้ แต่ทราบหรือไม่ว่า ไส้เดือนเหล่ …