ป้ายกำกับ : หวดนึ่งข้าว

หวด (หวดนึ่งข้าว)

หวด (หวดนึ่งข้าว)

หวด คือ วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ใช้การนึ่งข้าวเหนียวของคนในภาคอีสานหรือใช้นึ่งสิ่งของที่ต้องการได้ตามใจชอบ คนอีสานกับหวดนึ่งข้าว เป็นของคู่กัน เพราะคนอีสาน …