3:29 pm - วันอาทิตย์ มิถุนายน 20, 7509

  รหัสไปรษณีย์ หนองคาย

  Written by | พฤศจิกายน 7, 2015 | 0
  รหัสไปรษณีย์หนองคาย
  รหัสไปรษณีย์หนองคาย

  รหัสไปรษณีย์ จังหวัด หนองคาย

  จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
  หนองคายเซกา43150ปณ.เซกา
  หนองคายโซ่พิสัย43170ปณ.โซ่พิสัย
  หนองคายท่าบ่อ43110ปณ.ท่าบ่อ
  หนองคายบึงกาฬ43140ปณ.บึงกาฬ
  หนองคายบึงโขงหลง43220ปณ.บึงโขงหลง
  หนองคายบุ่งคล้า43140ปณ.บึงกาฬ
  หนองคายปากคาด43190ปณ.ปากคาด
  หนองคายเฝ้าไร่43120ปณ.โพนพิสัย
  หนองคายพรเจริญ43180ปณ.พรเจริญ
  หนองคายโพธิ์ตาก43130ปณ.ศรีเชียงใหม่
  หนองคายโพนพิสัย43120ปณ.โพนพิสัย
  หนองคายเมือง43000ปณ.หนองคาย
  หนองคายเมือง43100ปณ.ค่ายบกหวานเฉพาะ ต.ค่ายบกหวาน, ต.สองห้อง, ต.พระธาตุบังพวน
  หนองคายรัตนวาปี43120ปณ.โพนพิสัย
  หนองคายศรีเชียงใหม่43130ปณ.ศรีเชียงใหม่
  หนองคายศรีวิไล43210ปณ.ศรีวิไล
  หนองคายสระใคร43100ปณ.ค่ายบกหวาน
  หนองคายสังคม43160ปณ.สังคม

  สอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานไปรษณีย์ โทรศัพท์ : 0 2831 3600 หรือ callcenter : 1545

  Filed in: เรื่องทั่วไป

  ยังไม่มีความคิดเห็น เชิญเป็นคนแรกเลยจ้า

  แสดงความคิดเห็น