หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดสุรินทร์/อำเภอศีขรภูมิ/กลุ่มฟื้นฟูการเกษตรตำบลยาง

กลุ่มฟื้นฟูการเกษตรตำบลยาง

สถานที่ท่องเที่ยว

นายเชียง ไทยดี เกษตรกรอาวุโส ได้ขยายแนวคิดการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองพร้อมแสดงรูปธรรมจากสวนของตนเอง และในปี 2533 พ่อเชียงได้ชักชวนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมารวมกลุ่ม เพื่อคิดและวิเคราะห์แนวทางนี้ แต่ถูกต่อว่าหาว่าอยากดังจึงเลิกไป ต่อมาในปี 2539 ได้ตั้งกลุ่มฟื้นฟูการเกษตรร่วมกับความคิดและความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง ทำให้สมาชิกมีการระดมสมองกันอย่างสม่ำเสมอ มีการรวมเงินทุนในกลุ่มสมาชิกเพื่อเป็นเงินทุนค่ารถค่าน้ำมันพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จนได้ความคิดและรูปธรรมการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง นอกจากนั้น นายเชียงยังได้เพาะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทั้งแจกและจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาถูก ระดมทุนในการขุดบ่อน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแก่สมาชิก ทำให้สมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกษตรกรรมพึ่งตนเอง การปลูกไม้ 4 ระดับ

59 หมู่ 2 บ้านอนันต์ ตำบลยาง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

08 4833 3710

  14.944568,103.833408

ค้นหา

แนะนำสถานที่ใหม่  

สำรวจขอนแก่น  

สำรวจอุดรธานี  

สำรวจสกลนคร  

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*