หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดมุกดาหาร/อำเภอเมืองมุกดาหาร/บ้านภูโฮมสเตย์

บ้านภูโฮมสเตย์

สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านภู หมู่บ้านชนเผ่าผู้ไท อพยพจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2387 ก่อตั้งหมู่บ้านมาได้ราว 170 ปี ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา เดิมมีชื่อว่า “บ้านหลุบภู” ผู้นำหมู่บ้านคนแรกคือ “เจ้าสุโพสมบัติ”
บ้านภูมีประชากรจำนวน 1,200 คน 250 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำนา และมีอาชีพเสริมคือการทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และจักสาน สภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านมีทิวทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงาม ผืนดินอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำ และมีการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณี มีการแต่งกายที่ยังคงอัตลักษณ์ (นุ่งซิ่นทิว สวมเสื้อเย็บมือย้อมคราม) มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และประเพณีปฏิบัติตามฮีต 12 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานไว้ รวมทั้งยังสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ ถ้ำจำปาภูผากูด เจดีย์ชัยมงคล วัดภูถ้ำโสม เจดีย์หลวงปู่หล้าเขมปัตโต เป็นต้น นับเป็นศูนย์ชุมชนต้นแบบ ควรส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริเวณพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา อากาศดี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ชาวบ้านสามัคคีมีความกระตือรือร้น มีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี

Facebook

บ้านภูโฮมสเตย์ มุกดาหาร

25 หมู่ 5 บ้านคอนสาย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

08 7230 1599

  16.441430,104.334040

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*