หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดหนองคาย/อำเภอเมืองหนองคาย/พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

สถานที่ท่องเที่ยว

พ.ศ. 2440-2444 สร้างเป็นที่ว่าราชการเมืองหนองคาย พ.ศ. 2472 จึงได้งบประมาณมาสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้น ส่วนอาคารหลังเติมใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการหนอยงานอื่น พ.ศ. 2544 ได้งบประมาณมาปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นหอวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2549 สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

ถ.มีชัย

042 413658

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*