หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดมุกดาหาร/อำเภอหนองสูง/วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)

วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดภูจ้อก้อ หรือ วัดบรรพตคีรี ตั้งอยู่บนภูจ้อก้อ บริเวณบ้านหนองแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร … เป็นวัดธรรมยุติกนิกายที่สำคัญ ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อมที่มีความสงบสวยงาม วัดแห่งนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่หล้า เขมปัตตโต พระป่าสายวิปัสสนากรรมฐาน ชาวบ้านทั่วไปเรียกสั้นๆว่า หลวงปู่หล้า พระเถราจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถร ซึ่งมีความเคร่งครัดปฏิบัติภาวนาโดยเมื่อปี พ.ศ.2484 พระอาจารย์ขาวได้เดินทางมาธุดงค์ปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณถ้ำภูจ้อก้อ จึงได้ชักชวนให้ชาวบ้านแวงพากันสร้างพระพุทธรูปปูนขาวไว้หน้าถ้ำ จากนั้นก็มีพระกรรมฐานเวียนมาจำพรรษาหลายรูป จนเมื่อปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านแวงได้นิมนต์หลวงปู่หล้า เขมปัตตโต ซึ่งได้รับความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งท่านได้มาจำพรรษาอยู่บริเวณภูเก้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ให้มาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำภูจ้อก้อแห่งนี้ หลังจากนั้นชาวบ้านแวงจึงร่วมกันสร้างกุฏิขึ้นบนที่ราบหลังถ้ำ หลวงปู่หล้าได้พัฒนาวัดแห่งนี้ให้เป็นศาสนสถาน สถานที่เจริญสติกรรมฐานอันเป็นมรดกทางศาสนาที่สำคัญแห่งภาคอีสานการขึ้นไปยังวัดภูจ้อก้อจะต้องขึ้นบันไดกว่า 200 ขั้น ภายหลังเมื่อหลวงปู่หล้า เขมปัตตโตละสังขารไปแล้ว ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้าง “เขมปัตตเจดีย์” เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ โดยสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2542
มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ สูงกว่า 22 เมตร ประดับด้วยกระเบื้องอย่างดีจากประเทศอิตาลี บริเวณชั้นล่างเป็นโถงอเนกประสงค์ ใช้ประกอบศาสนกิจต่างๆ ส่วนชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติผลงานและเครื่องอัฐบริขารส่วนตัว นอกจากนี้ยังได้ประดิษฐานอัฐิ และหุ่นขี้ผึ้งจำลองหลวงปู่หล้า เขมปัตตโต ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัดภูจ้อก้อมีขั้นบันได 260 ขั้น สถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่หล้า เขมปัตตโต พระเถราจารย์ที่ได้รับความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากจากชาวบ้านมุกดาหาร

ตำบล หนองสูงใต้ อำเภอ หนองสูง มุกดาหาร 49160

0 4251 3490

  16.372778,104.375918

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*