หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดขอนแก่น/อำเภออุบลรัตน์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคำปลาหลาย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคำปลาหลาย

สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านคำปลาหลายจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยมี นายคำดี แพงดาน ซึ่งเป็นชาวบ้านขุนด่าน ได้นำคณะจำนวน 10 ครัวเรือน อพยพมาจากบ้าน ขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มาตั้งบ้านเรือนอยู่ ที่บริเวณโนนน้ำคำ อันเป็นทำเลที่เหมาะสม ตั้งอยู่ใกล้ ลำห้วยคำปลาหลาย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านคำปลาหลาย” จากตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของหมู่บ้านนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมในหมู่บ้านเล่าว่า หมู่บ้านคำปลาหลาย เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีลำห้วยทรายน้อยไหลผ่าน รวมทั้งห้วยทรายน้ำซับที่ไหลลงมาจากภูเขา น้ำที่ไหลออกมาจะมีลักษณะเป็นตะกอนสีเหลือง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ คำ” ประกอบกับมีปลาแหวกว่ายชุกชุมมากจึงเรียกว่า “ คำปลาหลาย” ลำน้ำแห่งนี้จะไหลอ้อมหมู่บ้านก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่ลำน้ำพอง หมู่บ้านคำปลาหลาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นชุมชนที่กระจัดกระจาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำการปลูกปอ ปลูกมันเพื่อขาย และเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ ผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ได้อพยพจากบ้านขุนด่าน ซึ่งอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้มารวมตัวกัน ก่อตั้งเป็นชุมชนขึ้น คือ บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2520 ผลการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบ้านคำปลาหลาย

หมู่ที่ 9 บ้านคำปลาหลาย

08 8069 4490

  16.831832,102.640126

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*