หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดอุดรธานี/อำเภอหนองแสง/อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด

อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด

สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด เป็นอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2528 บริเวณที่ตั้งหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ที่บ้านหนองประเสริฐ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาที่ดินในบริเวณอ่างฯที่จะต้องถูกน้ำท่วมโดยเร็วต่อไป กรมชลประทาน จึงได้สนองพระราชดำริโดยดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ณ บ้านหนองประเสริฐ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ในปี 2529 แล้วเสร็จในปี 2535 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี ต่อมาราษฎรในเขตพื้นที่รับน้ำจากคลองส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ได้รวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอุดรธานี จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2535 มีสมาชิกของสหกรณ์ครั้งแรกเริ่ม จำนวน 164 คน เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษาคู-คลองตลอดจนร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาลและความต้องการของตลาด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลและเทคนิคต่าง ๆ และได้แบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิก ทุกปี จึงมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปี 2545 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 806 คน มีคณะกรรมการบริหารงานที่เข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมตามกฎระเบียบของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

บ้านหนองประเสริฐ -

085-4549681

  17.213045,102.785757

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*