บทความป้ายกำกับ : กระบือ

การเลี้ยงควาย (กระบือ)

การเลี้ยงควาย (กระบือ)

การเลี้ยงควาย (กระบือ) จำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ แบบแรก ได้แก่ การเลี้ยงควายเพื่อใช้แรงงาน การเลี้ยงแบบนี้เป็น การเลี้ยงที่ดำเนินกันทั่วไปในเมืองไทย ได้แก่ การเลี …