บทความป้ายกำกับ : ก้อยบักลิ้นฟ้า

ก้อยลิ้นไม้

ก้อยลิ้นไม้

ชื่อพื้นบ้าน   ก้อยบักลิ้นไม้  ก้อยบักลิ้นฟ้า ชื่อภาษาไทย    นภาลิ้นห้อย ชื่อประกิต     Tongue Downfall Sky อัน บักลิ้นไม้ หรือบักลิ้นฟ้า (ภาษาอีสาน)  ภาษาไทยเร …