6:48 am - วันเสาร์ ธันวาคม 15, 2018

  Tag Archives: นครพนม

  รวมสุดยอดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2558

  Written by | กรกฎาคม 12, 2015 | 1
  ย่างเข้าเดือนกรกฎาคมแล้ว งานประเพณีประจำปีอันยิ่งใหญ่ก็คงไม่พ้น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งมักจะจัดช่วงเข้าพรรษาของทุกปี เมื่อถึงวันงานก็จะมีผู้คนหลั่งไหลกันไปชมไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นที่รู้จักขึ้นชื่อในเรื่องขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงามและอลังการ  แต่จริง ๆ

  คำขวัญประจำจังหวัด นครพนม

  Written by | มกราคม 14, 2015 | 0
  พระธาตุพนม
  พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง นครพนม

  แผนที่ท่องเที่ยว นครพนม

  Written by | กันยายน 19, 2013 | 1
  แผนที่ท่องเที่ยว นครพนม นครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง วิกิพีเดีย

  นมัสการพระธาตุพนม กับ อีสานร้อยแปด

  Written by | กันยายน 13, 2013 | 1
  พระธาตุพนม
  อีสานร้อยแปด เว็บ ขอนำเสนอบทความแรกผ่านอีสานร้อยแปดของเรา กับบทความเชิญชวนเพื่อนๆ เที่ยวนครพนม นมัสการพระธาตุพนม ริมฝั่งโขลงเขตรอยต่อสองประเทศพี่น้องไทย – ลาว วันขึ้น 10 ค่ำถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ประเพณีอันยิ่งใหญ่และสืบทอดวัฒนธรรมมาหลายชั่วอายุคน นั่นก็คือประเพณีนมัสการพระธาตุพนม