ป้ายกำกับ : ลาบเหนียวปลาตอง

ลาบปลาตอง

ลาบปลาตอง

การทำอาหารการกิน ของชาวอีสานนั้น มีหลากหลาย  และมีหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ ที่อาหารอีสาน ไม่ได้รับความนิยมเฉกเช่น ฟิซซ่า  เนื่องจาก ส่วนใหญ่มีรสเผ็ด และโลกตะวั …