ป้ายกำกับ : เต้ยหัวโนนตาล

ฟ้อนเต้ยเกี้ยว

ฟ้อนเต้ยเกี้ยว

เต้ย เป็นท่วงทำนองและลีลาการขับลำชนิดหนึ่งของภาคอีสานที่ผู้ลำจะต้องฟ้อนประกอบการลำตามจังหวะและทำนอง โดยได้รับอิทธิพลมาจากการขับลำของชนชาติลาวตอนใต้ ลำเต้ยเป็นกา …
ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล

ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล

ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล เป็นการแสดงฟ้อนรำประกอบทำนองลำเต้ยหัวโนนตาล มีลักษณะเป็นการฟ้อนเกี้ยวพาราสีกัน ระหว่างชายหญิงทางภาคอีสาน  โดยได้แรงบันดาลใจจากวงหมอลำพื้นบ้านจ …